Data Protection Officer

Data protection is de Engelse term voor bescherming van persoonsgegevens. Een Data Protection Officer (DPO) ziet toe op de naleving van de privacyregelgeving in een organisatie. De Nederlandse benaming voor Data Protection Officer is Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) of privacyfunctionaris.

Awareness

Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels.

Privacy by Design and Default

Zorg er bij het ontwerpen van producten en diensten al voor dat persoonsgegevens goed worden beschermd.

Gegevensbescherming effectbeoordeling

Een instrument om vooraf privacyrisico's van een verwerking in kaart te brengen.

Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister of de privacyboekhouding is de documentatie plicht binnen de AVG

Meldplicht datalekken

Gaat verder dan huidige protocolplicht uit de WBP, die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken.

Rechten van betrokkenen

Zorg er voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Recht op inzage, correctie en dataportabilitieit

Kunt u aantonen dat u voldoet aan de AVG?

Proin euismod

10 tips voor een goede datalekkenregistratie

Onder de AVG is het verplicht om van alle incidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn een incidentenregistratie (ookwel datalekkenregiste

Uitleg begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt voor alle zorgaanbieders

De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd a